Gebruiksvoorwaarden

Boekhoudkantoor Michiels & Vandevelde

Laatste update op 01/09/2019.

De website www.bkmv.be (hierna: de “website”) is eigendom van:

BVBA BOEKHOUDKANTOOR MICHIELS & VANDEVELDE (hierna “BVBA BOEKHOUDKANTOOR MICHIELS & VANDEVELDE”, “Wij” en “Ons”)
Ninoofsesteenweg 122
1670 Pepingen
België
Tel: +32 2 532 34 04
E-mail:
BE 0544.465.750
BIBF nr. 70435841

Erkend rechtspersoon BIBF
Als erkend rechtspersoon BIBF moeten wij ons houden aan de gedragsregels inzake de verspreiding van publicitaire informatie door de economische beroepsbeoefenaars. Deze website is dan ook strikt informatief bedoeld, in het bijzonder voor onze klanten, en mag geenszins beschouwd worden als plubiciteit.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BVBA BOEKHOUDKANTOOR MICHIELS & VANDEVELDE of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid
Wij streven ernaar dat de informatie op onze website volledig en betrouwbaar is. Wij kunnen echter niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste informatie op deze website. Contact opnemen met ons ter correctie hiervan is wel altijd mogelijk.

Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het slecht functioneren van deze website en eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade die u erdoor kan oplopen. Wij behouden het recht om in bepaalde gevallen van overmacht de toegang tot de website te beperken of te blokkeren.

Het plaatsen van een link naar een andere website impliceert niet dat wij de inhoud ervan goedkeuren.

Bij het verzenden van uw persoonlijke gegevens zetten wij alle beschikbare mogelijkheden in om dat veilig te laten gebeuren, maar het gebeurt steeds op eigen risico.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Enkel het Belgische recht is van toepassing. Ieder geschil dat zou voortvloeien uit het raadplegen van deze website valt onder de exclusieve bevoegdheid van het Gerechtelijk Arrondissement van Halle-Vilvoorde.

Toegang
Deze website is toegankelijk voor recente computers waarop courante software geïnstalleerd staat. Wij waarborgen echter geen compatibiliteit en kunnen geenszins aansprakelijk gesteld worden voor het niet kunnen bereiken van de website.

Het is verboden om toegang te forceren tot delen van deze website die niet publiekelijk zichtbaar zijn. Het is eveneens verboden de website aan te passen, zaken toe te voegen of te verwijderen, op welke manier dan ook.

//

Heeft u interesse?

Als klein kantoor is onze flexibiliteit en directe communicatie een sterke troef. U kan bij ons met al uw vragen terecht. Bij BKMV doen we meer dan enkel uw boekhouding!

Neem contact met ons op

Boekhoudkantoor Michiels & Vandevelde